various NxN (N≠9) jigsaw sudokus

For fans of Killer Sudoku, Samurai Sudoku and other variants

various NxN (N≠9) jigsaw sudokus

Postby 1to9only » Wed Feb 03, 2021 4:51 pm

I posted a 16x16 jigsaw sudoku here. I've modified the program to create jigsaw sudokus of various sizes.

6x6
Image
Code: Select all
...5........5.6.1..2.1.6........3... AAABCCDAABBCDDABCCDDBBCEFDFEEEFFFFEE JS  8 ED=1.5/1.2/1.2

Solution 6x6: Show
Image

7x7
Image
Code: Select all
.....3...5..2...4.....5...1.....5...4..3...7..... AAAABBBACADDDBCCADDBBCCEDDBFCCEEEEFGGGEEFFGGGGFFF JS 10 ED=1.5/1.2/1.2

Solution 7x7: Show
Image

8x8
Image
Code: Select all
.......6.....7..6.4....1.....36..78.....3....1.4..1.....5....... AAAABBBBACAACBBBACCCCDDBEECCFDDDEEEFFDDDEEGGFFFHEGGFFHHHGGGGHHHH JS 14 ED=1.5/1.2/1.2

Solution 8x8: Show
Image

10x10
Image
Code: Select all
.J..H..C...D.....J..C.EA..........B.D...AH.....DC..GI.....BE...B.A..........FB.C..F.....G...G..E..H. AAABBCCDDDAAABBBCDDDAABBBCCCDDAABBCCCEDDFFFFGCEEEEFFFGGGEEEEFHFIIGGGJEFHHIGGIGJJHHHIIIIJJJHHHHIIJJJJ JS 28 ED=1.5/1.2/1.2

Solution 10x10: Show
Image

12x12
Image
Code: Select all
..A...J......F....B.IL.....D...E.....J....L...FB.D.....F..I.E...B..HK..CH..JC..D...L.K..I.....D.JB...C....G.....E...J.....EF.G....A......I...C.. AABBBBCCDDDDAABBBBCCCDDDAAAABBCCDDDDAAAABBCCCEEDFGGGGGGCCEEEFFFFGGHHHHEEFFFFFGHHHHEEFFIGGGHHHEEEIIIJJJJHKKKKIIIJLJJLLKKKIIJJLLLLLKKKIIIJJJLLLLKK JS 40 ED=2.0/1.5/1.5

Solution 12x12: Show
Image
1to9only
 
Posts: 4070
Joined: 04 April 2018

Return to Sudoku variants