How to Solve a Sudoku

Everything about Sudoku that doesn't fit in one of the other sections

How to Solve a Sudoku

Postby luanvanviet » Fri Sep 27, 2019 9:40 am

Luận Văn Việt chuyên < https://luanvanviet.com/viet-thue-luan-van/ >làm luận văn tốt nghiệp đại học chia sẻ đến bạn tiến trình tuyển dụng nhân lực. Trong trường hợp bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Việt nhé.
1. Xác định nhu cầu tuyển dụng
Xác định nhu cầu lao động (nhân lực):
Việc xác định nhu cầu về lao động nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp có được đúng người, đúng việc, vào đúng thời điểm cần thiết và đối phó linh hoạt với sự thay đổi của thị trường. Xác định nhu cầu lao động không chính xác sẽ dẫn đến một là thừa lao động sẽ làm tăng chi phí, hai là thiếu lao động hay chất lượng lao động không đáp ứng nhu cầu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện công việc và bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Vì vậy khi xác định nhu cầu lao động nhà quản trị phải dựa vào các yếu tố chủ yếu sau:
- Khối lượng công việc hay khối lượng sản phẩm cần hoàn thành trong kỳ.
- Phân tích công việc làm cơ sở để xác định lượng lao động hao phí cần thiết để hoàn thành khối lượng công việc trong kỳ.
- Cơ cấu tổ chức, quản lý, sự thay đổi về các hình thức tổ chức lao động như: Áp dụng tổ chức lao động khoa, nhóm tự quản và bán tự quản, nhóm chất lượng...
- Khả năng nâng cao chất lượng và năng suất của nhân viên.
- Tỷ lệ nghỉ việc trong nhân viên.
- Khả năng tài chính của doanh nghiệp để có thể thu hút lao động lành nghề trên thị trường lao động.
Tùy theo đặc điểm tổ chức kỷ thuật của sản xuất, trình độ quản lý của doanh nghiệp mà lựa chọn phương pháp xác định nhu cầu thích hợp.
Dựa vào nhu cầu lao động để chúng ta xác định nhu cầu cần tuyển dụng.
Nhu cầu tuyển dụng lao động là nhu cầu thực tế được thể hiện bằng con số cụ thể và số lượng, chất lượng, chủng loại của lao động cần phải có thêm để đảm bảo hoàn thành được các công việc trong hiện tại và tương lai mà quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị yêu cầu, song đơn vị hiện tại không có và không thể khắc phục được. Thực chất nhu cầu tuyển dụng thêm lao động chính là nhu cầu thiếu hụt lao động sau khi đã sử dụng các biện pháp tự điều chỉnh.
Trong thực tế nhu cầu lao động không chỉ đơn giản là số lượng mà còn bao hàm cả vấn đề chất lượng bởi vậy khi xác định nhu cầu thiếu hụt, nhu cầu tuyển dụng thêm. Chúng ta cần phải xác định cụ thể từng loại, từng số lượng..
2. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
Xác định khu vực tuyển dụng và thời gian tiến hành tuyển dụng
Các tổ chức cần phải lựa chọn các vùng để tuyển dụng, vì đây là những yếu tố quyết định sự thành công của quá trình tuyển. ở nước ta hiện nay thị trường lao động nông nghiệp là nơi tập trung chủ yếu lao động có chất lượng rất thấp, do vậy khi tuyển dụng lao động phổ thông với số lượng lớn thì ta chú ý vào thị trường này. Đối với các loại lao động cần chất lượng cao thì chúng ta tập trung vào các địa chỉ sau:
Thị trường lao động đô thị nơi tập trung hầu hết các loại lao động có chất lượng cao của tất cả các ngành nghề như kỹ thuật, kinh tế quản lý và nhất là các nghề đặc biệt.
Các trường đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề. Các trung tâm công nghiệp và dịch vụ, các khu chế xuất và có vốn đầu tư nước ngoài.
Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Việt nhé.
Xây dựng quy trình tuyển dụng(tuyển chọn)
Quy trình tuyển dụng thường gồm các bước sau đây:
+ Thông báo tuyển dụng
+ Nhận hồ sơ
+ Xem xét hồ sơ
+ Phỏng vấn sơ bộ
+ Trắc nghiệm
+ Phỏng vấn sâu
+ Sưu tra lý lịch
+ Đề nghị điều kiện
+ Kiểm tra sức khỏe
+ Tuyển dụng
Dự kiến các nguồn và phương pháp tuyển dụng
Các nguồn nhân sự tuyển dụng:
Doanh nghiệp có thể tuyển dụng nhân sự từ hai nguồn cơ bản đó là nguồn tuyển bên trong doanh nghiệp và nguồn tuyển bên ngoài doanh nghiệp.
Nguồn nhân lực từ trong doanh nghiệp: Là những người đang làm việc cho doanh nghiệp. Về bản chất, tuyển dụng nội bộ chính là thăng chức cho nhân viên, họ thường được lựa chọn cho những vị trí công việc cao hơn mà họ đang đảm nhận. Với nguồn nhân lực này, doanh nghiệp hiểu rất rõ về khả năng, tính cách của họ, nên việc chọn lựa dễ hơn, chính xác hơn. Khi lựa chọn nguồn nhân lực này, doanh nghiệp không mất thời gian đào tạo, chi phí tuyển dụng và vẫn duy trì được công việc như cũ, và kích thích được tinh thần, khả năng làm việc của nhân viên.
Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Việt. Về giá viết luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn.
Xem thêm: https://www.reddit.com/user/kimthu1234/ ... _van_viet/
https://luanvanviet.com/nhung-van-de-ly ... inh-doanh/
Last edited by luanvanviet on Tue Oct 22, 2019 3:42 am, edited 2 times in total.
luanvanviet
 
Posts: 2
Joined: 13 February 2019

Re: How to Solve a Sudoku

Postby Pupp » Mon Oct 21, 2019 2:58 am

I'm using this sudoku app on my phone. Took me several days to get from "Very Easy 1" to "Very Easy 5", then an entire day (off and on, maybe total time was less than an hour), to figure out the first "Easy 1" problem. Assume I use copious notes/pencil, for the "Easy" level problems. I use an app, so the pencil/notes are virtual.

The 2nd problem in "Easy 1", was far more difficult than the first one, and after several fails, and cursing the gods for letting humans invent the game, I finally got it solved. It took just over an hour straight to solve it, using copious notes. Just for reference, solving "Very Easy 5" puzzles can be mostly done without a pencil/notes, but there were a bit needed for every problem I did.

The 3rd problem in "Easy 1" was less difficult than #2, and took 30 minutes, but I had to use a force chain to solve it. -I just happened to get a book on sudoku strategy in the mail that day, and randomly opened up a page about "Force Chains". The entire problem fell quickly after that though, and took maybe 5 minutes to solve the rest at that point.

The 4th problem was so easy, it should have been classified as "Very Easy 1".

After that, (and it's now today), I thought I'd try an "Easy 2" problem, which I failed miserable for several tries, before deciding maybe I still have a LOT to learn about Sudoku.
That being said, I can't help but wonder how difficult the "Nightmare 5" problems are.
Of course, since I only got the strategy guide yesterday, I really haven't had a chance to read it yet, so I've got a LONG way to go in my journey.

All told though, I've been smitten with the Sudoku bug... totally addicting.

Just for reference, I initially used a different sudoku app, and was easily doing the medium problems. Sadly, the app was "free" and so full of adverts, I hated it
Pupp
 
Posts: 10
Joined: 18 October 2019


Return to General